فرم های صندوق رفاه دانشجویی

 • فرآیند پرداخت وام
 • فرم سند تعهد محضری
 • آیین‌نامه نهایی پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی
 • شرایط ضمانت وام‌های دانشجویی
 • جدول زمانبندی وامهای دانشجویی نیمسال دوم 1400-1399
 • جدول مبالغ وامهای دانشجویی نیمسال دوم 1400-1399
 • دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی
 • سند تعهدنامه دانشجویی
 • شرایط ضمانت
 • شرایط عمومی و آموزشی
 • شرایط ضمانت تعداد ضامنین
 • نحوه ثبت نام در پورتال
 • وام شهریه